Regulamin usługi promocyjnej
"Oddamy Ci Pieniądze"
Konto Premium w Serwisie PomoceDomowe.pl

  1. Użytkownik oferujący zlecenia w Serwisie PomoceDomowe.pl, który wykupił subskrypcję Konta Premium ma możliwość zwrotu kosztu subskrypcji za cały okres jej trwania w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
    1. opublikowania Ogłoszenia w ciągu 24 godzin od zakupu subskrypcji "Konto Premium", oraz utrzymywania jego aktywności przez cały okres trwania subskrypcji.
    2. otrzymania mniej niż 3 odpowiedzi na Ogłoszenie od 3 różnych Użytkowników poszukujących zleceń podczas całego trwania subskrypcji Premium.
  2. W celu uzyskania zwrotu należności należy zrezygnować z subskrypcji „Konto Premium” oraz przesłać wiadomość email na adres pomoc@pomocni.pl w ciągu dwóch tygodni od momentu wygaśnięcia Konta Premium.
  3. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu platformy Pomocni.pl pod adresem https://www.pomocedomowe.pl/regulamin-pomoc/Statute.html.